Prekast Cephe Fiyatları

  • Home
  • /
  • Prekast Cephe Fiyatları

Teklif oluşturulmasında prekast cephe fiyatları kriterleri:

Prekast Cephe Fiyatları cephede kullanılacak (GRC) elemanlarının tekrarına ve kalıp türüne bağlı olarak belirlenmektedir. Prekast (GRC) elemanlarının yüzeylerindeki doku yada başka bir söylemle yüzey hareketliliklerinin derinlik artışı kalıp tipinin değişmesine sebebiyet verebilir. Kalıp tipinin ahşap yada polyester yerine silikon yada kauçuk olması, maliyet artışını gerektirir. GRC-FİBERTON çalıştığı proje tekliflerinde kalıp tiplerine ilişkin pozları belirtmekte ve böylelikle her pozun m2 cinsinden değeri incelenebilmektedir. 

Üretim aşamasında renklendirme (hamurundan renkli opsiyon) talep edilmesi, prekast (GRC) elemanlarına montaj sonrası yüzey koruyucu uygulanması birim fiyatı arttıran unsurlardır. Renkli görünün alternatifi olarak silis esaslı boyalar kullanılabilinir. Yüzeyde kalınlık yapmayan bu boyalar sayesinde tekstür yada dekoratif ögelerin detay netliklerinde kayıplar yaşanmamış olur.

Renkli görünüm ile ilgili olarak, prekast (GRC) yüzeyine emprenye olarak nüfuz eden astar uygulaması yapıldktan sonra, iki kat boya uygulaması yapılarak yüzey yüzey renklendirmesi sağlanılabilinir. Bahsi geçen renklendirme işlemleri aksi belirtilmedikçe tekliflerimizde opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Projede montajı yapılacak prekast (GRC) cephe elemanlarının uygulama yüzeyine olan mesafesi, panel arkasında kullanılacak karkasın statik hesabını etkilediğinden birim fiyat ile ilişkilidir.

Statik hesabında yer alan diğer bir unsur ise rüzgar ve deprem yükleridir. Aksi belirtilmedikçe yasal sınırlar göz önünde bulundurularak alınan ilgili yükler uyarınca, yapının yüksekliği arttıkça maruz kaldığı yükler artmaktadır. Artan yükler fiyat artışını beraberinde getirmektedir.

Ayrıca projenin konumu, mobilizasyon maliyetlerini de etkilemektedir. Dolayısıyla montaj sırasında kullanılacak vinçler ve diğer ekipmanların kullanım verimliliği de önemli yer teşkil eder. 

Kullanılacak ankraj ve bağlantı elemanlarının çeşitliliği temelde açık yada kapalı cephe olarak ikiye ayrılmakla birlikte, uygulama zorlukları da bu kriterlere dayanarak belirlenmektedir.

Prekast (GRC) üzerinde istenen kıvrımlı yapıların, L yada U şeklindeki elemanların üretimi esnasında spray teknolojisinin kullanımından kaynaklı olarak dönüş ve kıvrımların olduğu bölümler daha kalın üretilmekte ve bu kalınlık maliyeti arttırmaktadır.

Yukarıda ifade edilen konuların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve etkilerinin detaylı irdelenmesi için satış departmanımızla irtibata geçebilirsiniz.

Prekast cephe fiyatları hakkında detaylı bilgi edinmek için satış departmanımızla irtibata geçebilirsiniz.
Detaylı bilgi için lütfen satış departmanımızla irtibata geçiniz.