Neden FTB

GRC yüksek mukavamet ve dayanıklılığa sahiptir
Alkaliye dayanıklı cam elyaf ve çimento bileşiminde olması, çatlamalara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır, çatlama endeksi 1,5 ile 2 kat oranında azalır. Alkaliye dayanıklı cam elyaf betona karıştırılırsa; darbe direnci 3 ile 4 kat, bükülme direnci % 5 ile % 12 oranında artacaktır. Alkaliye dayanıklı cam elyaf betona karıştırılırsa; yorgunluk direnci % 15 ile % 40 oranında, sertliği ise büyük ölçüde artacaktır. 10 mm kalınlığındaki Fiberton levhanın 60 yıllık hızlandırılmış erozyon testi karşısında 1 mm yüzey kaybına uğradığı görülmüştür. Dona, üstün dayanımı sayesinde her türlü hava koşuluna maksimum direnç sağlar. Hava şartlarından dolayı oluşabilecek asitlere karşı dayanımı, konvansiyonel betonlardan çok daha yüksektir.

GRC hafiftir
GRC betonu karakteristik özelliği gereği ince olduğu için diğer konvensiyonel betonlara ve öngerilimli prekast betonlara göre çok daha hafiftir.

GRC’de su geçirgenliği çok düşüktür
Alkaliye dayanıklı cam elyaf betona karıştırıldığında bariyer direncini arttırarak su geçirgenliğini 1,5 ile 2 kat oranında düşürecektir. ‹ki ayrı GRC panelin birleşim yerlerinde ise silikonlama ile su sızmalarının önüne geçilmektedir.

GRC Sesin bir kısmını izole eder
10 mm kalınlıktaki bir GRC-FTB (20 kg/m2) 300 Hz’de 22 dB’den 400 Hz’de 39 dB ses azalmasına sahiptir.

GRC yangın/ateş direncine sahiptir
Ateş karşısında stabilite ve bütünlük korunur, alev yapıya girmez. Korunan tarafa ısı 140°C’den fazla çıkamaz. Ateşe maruz kaldığında termal bir düzenleyici görevi görür ve iki saat ateşe maruz kalması süresince bu özelliğini korur. Ürünler yanıcı değildir. DIN 4102 normuna göre A-1 sınıfı bir malzemedir.

GRC çevrecidir
Üretimin fabrika ortamında olması ve atıkların geri dönüşümle kazanılması nedeni ile çevre kirletilmemektedir. Bunun yanında inşaatlarda oluşan gürültü ve kullanılan su miktarının en aza indirgemesi, üretilen panellerin hafif olması nedeni ile daha az beton ve çelik ihtiyacı duyması açısından çevre dostu bir malzemedir.

Montaj, tasarım, kullanım avantajları
GRC üretiminde, işlenmesinde ve montajında her türlü ekipman kullanılabiliyor. GRC ürünleri kara yolları taşıma ve yükseklik limitleri dahilinde, istenilen boyutlarda üretilebiliyor. Her türlü şekil, doku olanağına sahip olup isteğe bağlı olarak renkli olarak üretilebildiği ve yine istenmesi durumda sonradan boyanabildiğinden sınırsız renklendirme imkânı sunuyor. Pastel renkli ürünlerde UV ışınlarına dayanım daha yüksektir. Tamir ve bakımı kolay olan bir malzeme. Sprey metoduyla, 1-1,5 cm et kalınlığında üretiliyor. Oldukça hafif bir malzeme olması nedeni ile güvenli ve kolay montaj sağlıyor. Mimarlar için özgürlük ve özgünlük yaratıyor; tasarladıkları standart dışı detay, kesit, tekstür ve renkte üretim yapılmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar için güven ve estetiği bir arada bulunduran bir malzeme.

Isı Yalıtım
Duvar panellerinin ısı yalıtım özelliği kazanabilmesi amacıyla GRC kabuk içine eklenen 5 cm’den az olmamak üzere TS 825’e uygun üretimi yapılmış, taş yünü veya eşdeğer özelliklerdeki ısı yalıtım malzemesinin sprey edilerek eklenmesi ile duvar panelleri ısı yalıtımlı kompozit duvar panellerine dönüştürülüyor.